Ths

   

Voor informatie over en aanmelding voor de clubdag op 19 april zie clubdag Harich 2015


 
De Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN) is opgericht om de authentieke Wetterhoun te behouden. Hierbij staan de gezondheid en vitaliteit en het bewaren van het bijzondere karakter van de Wetterhoun voorop. De gebruikseigenschappen van de Wetterhoun zijn daarbij belangrijk. 

Clubdag 6 april 2014: vier generaties Wetterhoun.  Zie Clubdag Harich

DWVN heeft een actieve jachtgroep, waar enthousiast wordt gewerkt met de Wetterhoun. 

De fokkers worden niet in een keurslijf geperst; er wordt van hen verwacht dat ze zelf nadenken over het fokken met de Wetterhoun. Ze kunnen altijd terugvallen op de in ruime mate aanwezige expertise binnen DWVN. Elkaar versterken is het devies en zorgen voor een gezonde en vitale Wetterhounpopulatie. Fokken met een gedachte en een lange-termijnvisie, omdat we niet moeten vergeten dat de Wetterhoun een deel van ons cultureel erfgoed is.

Want: der is mar ien hn: de Wetterhoun.